Şirket Politikamız

Misyonumuz Aris Ezgi Doğan olarak, güzellik ve bakım sektöründe yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunarak müşterilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Her müşterimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara unutulmaz bir deneyim sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.

Değerlerimiz

  • Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Kararlarımızı ve hizmetlerimizi müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiririz.
  • Kalite ve Mükemmellik: Sunduğumuz hizmetlerin ve ürünlerin kalitesine büyük önem verir, sürekli iyileştirme ve yenilik arayışı içerisindeyiz.
  • Etiğe Bağlılık: Tüm iş süreçlerimizde yüksek etik standartlarını korur ve şeffaflığı teşvik ederiz.
  • Çalışan Gelişimi: Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekler, kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli kaynakları sağlarız.
  • Toplumsal Sorumluluk: Sürdürülebilirlik ve toplumsal katkıyı iş stratejimizin bir parçası olarak görürüz.

Çalışma İlkelerimiz

  • Şeffaflık ve Açık İletişim: Tüm iç ve dış paydaşlarımızla dürüst ve açık bir iletişim kurmayı taahhüt ediyoruz.
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Farklılıkları kutlar, her bireyin eşit ve adil bir şekilde muamele gördüğü bir çalışma ortamı yaratırız.
  • Sürekli Gelişim: Yenilikçi yaklaşımlar ve sürekli öğrenme kültürüyle sektördeki lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz.

Çevresel Taahhüdümüz Çevreye olan sorumluluğumuzu ciddiye alarak, sürdürülebilir iş uygulamalarını ve çevre dostu politikaları benimsiyoruz. İş faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmayı ve doğal kaynakları korumayı taahhüt ediyoruz.

Aris Ezgi Doğan ailesi olarak, bu politikalar ve değerler doğrultusunda, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma en iyi şekilde hizmet etmeye adanmış durumdayız.